Naam

Straat + Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres


(indien er gekozen wordt voor een jaarlijkse donatie is er sprake van een minimumbedrag van €30)

IBAN bankrekeningnummer

Ten name van

Ik accepteer de onderstaande voorwaarden en machtig IL CANTO DI RAME om een bedrag van mijn rekening af te schrijven.

MACHTIGING DONATIE

Door het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Il Canto di Rame incasso- opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor donatie. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hierover binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank en vraag uw bank naar de voorwaarden.

Elly van Ballegooijen (secretariaat)
Hortensialaan 51
7101 XD Winterswijk
E-mail: vriendenvanilcantodirame@gmail.com